Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsrisico’s zijn factoren in het werk die direct of indirect tot (werk)stress kunnen leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkdruk of ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie of agressie en geweld door collega’s (intern) of mensen van buiten de organisatie (externen) zoals klanten, patiënten, leerlingen. Deze zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten en verzuim. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat in 2021 in Nederland 1,3 miljoen werknemers last van burn-outklachten hebben (TNO | CBS). Daarnaast geeft 37% van de werknemers werkdruk of werkstress als belangrijkste reden voor hun werkgerelateerde ziekteverzuim. Ook geeft in 2021 42% van de werknemers aan dat maatregelen gewenst zijn voor de aanpak van werkdruk en werkstress.

Deze website is bedoeld voor werkgevers, werknemers, leidinggevenden, preventiemedewerkers, arboprofessionals en HR-medewerkers. Op deze website vind je informatie en tools die kunnen ondersteunen bij de aanpak van psychosociale arbeidsrisico’s. Ook is er informatie te vinden over de kenniskring psychosociale arbeidsbelasting en zijn er factsheets, rapporten en artikelen te vinden.

Actueel

Generatieverschillen in mentale gezondheid op het werk

Feit of fictie? Met behulp van data uit de NEA heeft TNO gekeken naar de verschillen tussen generaties in de mentale gezondheid op het werk.

Lees verder
Artikel

Kenniskring ‘Werkende ouders met jonge kinderen’

TNO en het ministerie SZW organiseren dinsdag 21 mei 2024 een bijeenkomst in Amsterdam. Meld je hier aan!

Lees verder
Event

Samenvatting webinar “Wellbeing programma ABN AMRO”

Tijdens het webinar “Wellbeing programma ABN AMRO” kregen 78 deelnemers een uitleg over de opzet en inhoud van dit programma

Lees verder
Event, Nieuws